Get Adobe Flash player

EPUAP

Reklama

Gospodarka odpadami

Reklama

Karta Dużej Rodziny

Reklama

Orlik Jasliska

Reklama

Starostwo Powiatowe

Reklama

Urząd Marszałkowski

Reklama

Urząd Wojewodzki

Reklama

Gminna Biblioteka

Reklama

Kraina Nafty

Reklama

Aktualności

INFORMACJA

WYNIKI

Jaśliski Bieg Papieski 2015

GALERIA ZDJĘĆ kliknij tutaj

 

WYNIKI

Więcej…

XIV Sesja Rady Gminy Jaśliska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U.  z 2013 poz. 594 z późn. zm./ z w o ł u j ę na dzień 29 września 2015 r. /wtorek/ o godz. 1600 w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy Jaśliska XIV sesję Rady Gminy Jaśliska

Więcej…

INFORMACJA

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2024

Wójt Gminy Jaśliska zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców, organizacje pozarządowe, pracowników jednostek organizacyjnych do wzięcia udziału w konsultacjach. Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2024. Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji niezbędnych do opracowania ostatecznej wersji dokumentu.

Więcej…

SUSZA

W związku z wystąpieniem suszy na terenie Województwa Podkarpackiego, informuję o możliwości składania wniosków o przeprowadzenie szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych rolników i producentów rolnych za pośrednictwem Komisji powołanej przez Wojewodę Podkarpackiego.

Wnioski należy składać do dnia 24 września 2015 r. w Urzędzie Gminy Jaśliska - tel. do kontaktu 13 43 10583, 13 43 10588 .

Aby ubiegać się o pomoc finansową państwa, oszacowane przez komisję szkody muszą wynieść powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.
Zobowiązuje się osobę Wnioskującą o szacowanie szkód,  o przygotowanie:

 1. Wniosków o płatności obszarowe - kopia;
 2. Map i wypisów z rejestru gruntów - kopia ( mogą być mapy i wypisy dołączane do wniosków obszarowych)
 3. Umowy z właścicielami gruntów dzierżawionych – kopia;

Gminna Komisja

 1. Dokona lustracji na miejscu wystąpienia szkód oraz szacunków zakresu i wysokości strat;
 2. Sporządzi indywidualne protokoły oszacowanych szkód w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden dla producenta rolnego, drugi pozostaje w siedzibie komisji gminnej);
 3. Sporządzi protokoły i niezbędne załączniki wg. obowiązujących wzorów i wytycznych;
 4. Sporządzi dla Wojewódzkiej Komisji zbiorcze zestawienia wykazu imiennego poszkodowanych rolników z terenu gminy wraz z wysokością poniesionych strat w poszczególnych gospodarstwach.

 

WÓJT GMINY

mgr   Adam Dańczak

INFORMACJA

Komitet Społeczny Wsi Daliowa uprzejmie informuje, iż z dniem 30.09.2015 r. ulega likwidacji konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które utworzone było na rzecz wpłat dla Osieroconych Dzieci z Daliowej. Jednocześnie informujemy, iż decyzją Sądu Rejonowego w Krośnie Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 26.02.2015 r. powierzono funkcję kuratora majątku osieroconych dzieci  Pani Agnieszce Zygarowicz, która założyła konta dla małoletnich dzieci.

W związku z powyższym można będzie dokonywać wpłat na poszczególne konta dzieci:

 1. Anna – nr konta: 05 1240 1457 1111 0010 6236 5210
 2. Rafał – nr konta: 21 1240 1457 1111 0010 6236 5601
 3. Kamil – nr konta: 86 1240 1457 1111 0010 6236 4819
 4. Roksana – nr konta: 18 1240 1457 1111 0010 6236 3812

INFORMACJA

BIEG  ,,KU CZCI PAPIEŻA JANA PAWŁA II” W JAŚLISKACH

REGULAMIN

Więcej…

Wyniki referendum w Gminie Jaśliska

Na 1598 osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.  zagłosowało 78 osób uprawnionych, co dało frekwencję 4,88 %.

Wyniki:

Pytanie 1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

Tak – 81,33%
Nie – 18,67%

Pytanie 2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

Tak – 6,85%
Nie – 93,15%

Pytanie 3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

Tak – 83,56%
Nie – 16,44%

KONTAKT GOPS

Reklama

Kontakt z Urzędem

Reklama

BIP

Reklama

E - mapa Gminy

Reklama

E-URZĄD

Reklama

Zamówienia publiczne

Reklama

Galeria zdjęć

Reklama

Wystawa

Reklama

Pogoda dla Gminy

Reklama

Nasza Parafia

Reklama

Chór Jaśliski

Reklama

Zesół Muzyczny

Reklama

PERAM

Reklama

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości