Get Adobe Flash player

EPUAP

Reklama

Gospodarka odpadami

Reklama

Karta Dużej Rodziny

Reklama

Orlik Jasliska

Reklama

Starostwo Powiatowe

Reklama

Urząd Marszałkowski

Reklama

Urząd Wojewodzki

Reklama

Gminna Biblioteka

Reklama

Kraina Nafty

Reklama

Aktualności

INFORMACJA

XIII Sesja Rady Gminy Jaśliska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U.  z 2013 poz. 594 z późn. zm./ z w o ł u j ę na dzień 28 sierpień 2015 r. /piątek/ o godz. 1600 w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy Jaśliska XIII sesję Rady Gminy Jaśliska

Więcej…

INFORMACJA

INFORMACJA

INFORMACJA

OSTRZEŻENIE METOROLOGICZNE

INFORMACJA

Informujemy mieszkańców Gminy Jaśliska

że w dniu 17 sierpnia 2015 roku Urząd Gminy będzie zamknięty.

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Jaśliska informuje, że producentowi rolnemu przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006  r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. Nr 52, poz.379 z późn.zm) W terminie od 1 sierpnia 2015r do 31 sierpnia 2015r należy złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Gminy w Jaśliskach pokój 7 Do wniosku należy dołączyć faktury VAT, lub ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wydane w okresie od  1 lutego 2015r do 31 lipca 2015r

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej wynikający z faktur VAT oraz stawki zwrotu, która w 2015 r wynosi 0,95 zł za 1 litr. Zgodnie z ustawą maksymalna ilość oleju napędowego przypadająca do wykorzystania na 1 ha użytków rolnych wynosi 86 litrów. Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji wójta nastąpi  w terminie od 1 do 31 października 2015r przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku, bądź w kasie Urzędu.

WÓJT GMINY JAŚLISKA

ADAM DAŃCZAK

INFORMACJA GOPS

Informujemy, iż w dniu 07.08.2015 r. w godz. od 800 do 1100 będzie wydawana żywność  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015.

KONTAKT GOPS

Reklama

Kontakt z Urzędem

Reklama

BIP

Reklama

E - mapa Gminy

Reklama

E-URZĄD

Reklama

Zamówienia publiczne

Reklama

Galeria zdjęć

Reklama

Wystawa

Reklama

Pogoda dla Gminy

Reklama

Nasza Parafia

Reklama

Chór Jaśliski

Reklama

Zesół Muzyczny

Reklama

PERAM

Reklama

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości