Get Adobe Flash player

Witryna

EPUAP

Reklama

500 plus

Reklama

Gospodarka odpadami

Reklama

Karta Dużej Rodziny

Reklama

Orlik Jasliska

Reklama

Starostwo Powiatowe

Reklama

Urząd Marszałkowski

Reklama

Urząd Wojewodzki

Reklama

GOK

Reklama

Kraina Nafty

Reklama

Aktualności

XXXIII Sesja Rady Gminy Jaśliska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm./ z w o ł u j ę na dzień 27 stycznia 2017 r. /piątek/ o godz. 17.30 w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy Jaśliska XXXIII sesję Rady Gminy Jaśliska.

Więcej…

Informacja GOPS

Od  stycznia 2017 roku  wzrosło kryterium dochodowe w ramach Programu Pomoc Żywnościowa i wynoszą 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł).

Więcej…

Czysta energia w Gminie Jaśliska - dotacje dla Mieszkańców

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Podkarpackiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej III. CZYSTA ENERGIA działania 3.1 Rozwój OZE „projekty parasolowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 i kryteriów wyboru projektów, Gmina ogłasza dodatkowy uzupełniający nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie dla mieszkańców Gminy Jaśliska, którzy nie złożyli deklaracji w prowadzonym naborze do dnia 31.12.2016 r. lub którzy chcą zmienić pod dotychczas złożoną deklarację pod kątem zmiany instalacji.

Więcej…

Ostrzeżenie metorologiczne

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców. Załóż firmę przez telefon!

To pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej administracji publicznej i kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji. W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, przedsiębiorca otrzymuje sms z numerem wniosku, z którym może udać się do dowolnego urzędu gmin, gdzie urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży do podpisu. Całą rejestrację można wykonać również w pełni elektronicznie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.

Więcej…

Informacja

ZARZĄDZENIE NR 10/2017

WÓJTA GMINY JAŚLISKA

z dnia 16 stycznia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Jaśliska obejmującego utworzenie nowej jednostki pomocniczej - Sołectwa Moszczaniec (pdf)
Uchwała w sprwie ustslenia Statutu Gminy Jaśliska (pdf)

Ostrzeżenie metorologiczne

XXXII Sesja Rady Gminy Jaśliska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm./ z w o ł u j ę na dzień 20 stycznia 2017 r. /piątek/ o godz. 1700 w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy Jaśliska XXXII sesję Rady Gminy Jaśliska.

Więcej…

Biznes inicjator

KONTAKT GOPS

Reklama

Kontakt z Urzędem

Reklama

BIP

Reklama

E - mapa Gminy

Reklama

E-URZĄD

Reklama

Zamówienia publiczne

Reklama

ROZKŁAD JAZDY

Reklama

Galeria zdjęć

Reklama

Wystawa

Reklama

Pogoda dla Gminy

Reklama

Nasza Parafia

Reklama

Chór Jaśliski

Reklama

Zesół Muzyczny

Reklama

PERAM

Reklama

RCU UBEZPIECZENIA 731-508-973

Reklama

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości