Get Adobe Flash player

Gospodarka odpadami

Reklama

EPUAP

Reklama

Harmonogram Zajęć

Reklama

Starostwo Powiatowe

Reklama

Urząd Marszałkowski

Reklama

Urząd Wojewodzki

Reklama

Gminna Biblioteka

Reklama

Kraina Nafty

Reklama

Internet w Gminie Jaśliska

Aktualności

Informacja Wójta Gminy o przydatności wody do spożycia z wodociągu Spółki Wodnej w Jaśliskach

Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie z dnia 02.04.2014 r. informuję, że woda z wodociągu Spółki Wodnej w Jaśliskach spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Wobec powyższego informuję o dobrej jakości wody z wodociągu Spółki Wodnej  w Jaśliskach

 

Wójt Gminy Jaśliska
/-/ Ignacy Lorenc

Podkarpacki Naturalny Wypas

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie ekologii i ochr. zwierząt oraz ochr. dziedzictwa przyrodniczego w zakr. ekologii i ochr. zwierząt oraz ochr. dziedzictwa przyrodniczego w 2014 r. zgodnych z założeniami Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas"

Więcej…

SUKCESY SPORTOWE MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W JAŚLISKACH

W dniach 3 i 4 kwietnia 2014r. odbyły się turnieje eliminacyjne w piłce nożnej drużyn dziewcząt i chłopców rocznik 2002 i młodsi o mistrzostwo powiatu krośnieńskiego. Drużyna dziewcząt rywalizowała w Łękach Dukielskich,natomiast chłopcy walczyli w miejscowości Rogi. Po turniejowych zmaganiach zarówno dziewczęta jak i chłopcy ze Szkoły Podstawowej z Jaślisk zajęli pierwsze miejsce. W następnym turnieju finałowym  w Korczynie chłopcy zajęli III miejsce w powiecie krośnieńskim .
Dziewczęta natomiast walczyły w turnieju zorganizowanym w Zespole Szkół w Jśliskach zdobywając I miejsce i Mistrzostwo Powiatu. Tym samym drużyna dziewcząt zdobyła prawo reprezentowania powiatu krośnieńskiego w Finale Wojewódzkim w Stalowej Woli.

Misterium Męki Pańskiej

Projekt „Nowe perspektywy z nowymi kwalifikacjami. Niepełnosprawni na rynku pracy”

Projekt adresowany jest do 30 osób niepełnosprawnych ruchowo zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu jasielskiego i krośnieńskiego oraz miasta Krosno (województwo podkarpackie) w wieku 15 – 64 lat, niezatrudnionych i zatrudnionych, posiadających niskie i niedostosowane do rynku pracy kwalifikacje zawodowe, posiadające niewielkie lub nieposiadające doświadczenia zawodowego, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mających małe szanse na podjęcie zatrudnienia, zmianę stanowiska lub miejsca pracy, w trudnej sytuacji zawodowej, ekonomicznej, które spełnią łącznie następujące warunki:

Więcej…

INFORMACJA

Dnia 24 i 25.04.2014r. na boisku przy ZSP w Jaśliskach odbyły się turnieje eliminacyjne w piłce nożnej dziewcząt i chłopców Coca-Cola Cup 2014 W pierwszym dniu rywalizowały dziewczęta ze szkół :Krępna,Lubatowa,Iwla,i Jaśliska. Wdrugim dniu zmagań rywalizowali chłopcy z Lubatowej,Beska,Posady Górnej i Jaślisk.Po zaciętej rywalizacji zarówno w turnieju dziewcząt jak i chłopców pierwsze miejsce zajęli Gimnazjaliści z Jaślisk i uzyskali  awans do następnych rozgrywek . Opiekunem zespołów był R. Chowaniec.

INFORMACJA

Podkarpackie Targi Pracy organizowane są corocznie z myślą o wszystkich osobach poszukujących pracy lub chcących zmienić swoją dotychczasową ścieżkę zawodową. Zgromadzenie w jednym miejscu przedstawicieli środowiska pracodawców oraz osób poszukujących pracy ma na celu umożliwienie skutecznej wymiany informacji i w efekcie polepszenie sytuacji zatrudnienia mieszkańców naszego regionu.

 

Więcej…

LIV Sesja Rady Gminy Jaśliska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz. U.  z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ z w o ł u j ę na dzień 31 marca 2014 r. /poniedziałek/ o godz. 1530 w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy Jaśliska LIV sesję Rady Gminy Jaśliska

Więcej…

VII edycja ogólnopolskiego konkursu pod nazwą "Policjant, który mi pomógł"

 

logo ogólnopolskiego konkursu "Policjant, który mi pomógł"Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia przypomina o trwającej Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia przypomina o trwającej VII edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą "Policjant, który mi pomógł" służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane będą do 31 maja 2014 roku.

Więcej…

Kontakt z Urzędem

Reklama

KONTAKT GOPS

Reklama

BIP

Reklama

Zamówienia publiczne

Reklama

E-URZĄD

Reklama

Galeria zdjęć

Reklama

Wystawa

Reklama

Pogoda dla Gminy

Reklama

Nasza Parafia

Reklama

Chór Jaśliski

Reklama

Zesół Muzyczny

Reklama

PERAM

Reklama

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości