Get Adobe Flash player

Gospodarka odpadami

Reklama

EPUAP

Reklama

Karta Dużej Rodziny

Reklama

Witryna

Harmonogram Zajęć

Reklama

Starostwo Powiatowe

Reklama

Urząd Marszałkowski

Reklama

Urząd Wojewodzki

Reklama

Gminna Biblioteka

Reklama

Kraina Nafty

Reklama

Internet w Gminie Jaśliska

Aktualności

Zebrania Wiejskie 2014 rok.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.   poz. 594 z późn. zm.) oraz §7 ust. 1 pkt. 1  Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XII/61/10 Rady Gminy Jaśliska  Rady Gminy Jaśliska z dnia 15  października 2010 r. w sprawie ustalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Jaśliska

zwołuję na dzień 15 grudnia 2014 r.

(poniedziałek)

na godz. 1600

ZEBRANIE WIEJSKIE

które odbędzie się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Posada Jaśliska

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Uchwalenie porządku zebrania.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Sołeckiej.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Rady Sołeckiej.
 6. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
 7. Zamknięcie zebrania.

Proszę mieszkańców o liczny udział w zebraniu.

SOŁTYS

/-/ Bogusław Kuchta

 


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.   poz. 594 z późn. zm.) oraz §7 ust. 1 pkt. 1  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/61/10 Rady Gminy Jaśliska  z dnia 15 października 2010 r. w sprawie ustalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Jaśliska

 

zwołuję na dzień  15 grudnia 2014 r.

(poniedziałek)

o godz. 1800

ZEBRANIE WIEJSKIE

które odbędzie się w Sali Domu Ludowego w miejscowości Jaśliska

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Uchwalenie porządku zebrania.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Sołeckiej.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Rady Sołeckiej.
 6. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
 7. Zamknięcie zebrania.

 

Proszę mieszkańców o liczny udział w zebraniu.

Sołtys sołectwa Jaśliska

/-/ Jan Paweł Farbaniec

Więcej…

II Sesja Rady Gminy Jaśliska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U.  z 2013 poz. 594 z późn. zm./ z w o ł u j ę na dzień 12 grudnia 2014 r. /piątek/           o godz. 1615 w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy Jaśliska II sesję Rady Gminy Jaśliska

Więcej…

NFORMACJA GOPS w Jaśliskach

Informujemy, że od 08.12.2014 r. do 09.12.2014 r. można składać oświadczenia z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Oświadczenia wraz z dochodami za ostatni miesiąc należy złożyć w GOPS w Jaśliskach. Dochód uprawniający do przyznania pomocy żywnościowej to kwota 684 zł. netto na osobę w rodzinie, 813 zł. netto dla osoby samotnie gospodarującej.

INFORMACJA

INFORMACJA

1 SESJA RADY GMINY JAŚLISKA

Na podstawie § 3 postanowienia Nr 45/14 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gminy i rad powiatów powiadamiam o terminie I sesji nowo wybranej  Rady Gminy Jaśliska na dzień 1 grudnia 2014 r. (poniedziałek) godz.17 00 w sali Domu Ludowego w Jaśliskach, 38-485 Jaśliska 30, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Wydanie zaświadczeń o wyborze przez Gminną Komisję Wyborczą w Jaśliskach.
 2. Złożenie ślubowania przez radnych.
 3. Wybór przewodniczącego Rady Gminy Jaśliska (druk nr 1).
 4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Jaśliska.

 

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

INFORMACJA

Zasady dobrych praktyk w sprawie programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, uchwalanych przez rady gmin - opracowanie GIW.

Wyniki Wyborów 2014

Wyniki wyborów na Wójta Gminy Jaśliska  Protokół z głosowania (PDF)

Wyniki wyborów do Rady Gminy Jaśliska Protokół z głosowania  (PDF)

INFORMACJA

W związku z modernizacją centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Jaśliska w dniu 13 listopada (czwartek) między godz 12.00-15.00 mogą występować problemy z połączeniem telefonicznym do urzędu. W pilnych przypadkach proszę o kontakt na nr 534-450-223. Za utrudnienia przepraszamy.

Kontakt z Urzędem

Reklama

KONTAKT GOPS

Reklama

BIP

Reklama

Zamówienia publiczne

Reklama

E-URZĄD

Reklama

Galeria zdjęć

Reklama

Wystawa

Reklama

Pogoda dla Gminy

Reklama

Nasza Parafia

Reklama

Chór Jaśliski

Reklama

Zesół Muzyczny

Reklama

PERAM

Reklama

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości