Get Adobe Flash player

Witryna

EPUAP

Reklama

500 plus

Reklama

Gospodarka odpadami

Reklama

Karta Dużej Rodziny

Reklama

Orlik Jasliska

Reklama

Starostwo Powiatowe

Reklama

Urząd Marszałkowski

Reklama

Urząd Wojewodzki

Reklama

GOK

Reklama

Kraina Nafty

Reklama

Aktualności

Ostrzeżenie metorologiczne

Obwieszczenie Wójta Gminy Jaśliska

Aktualnie dostępne dokumenty w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jaśliska (LINK)

Wniosek o zmianę ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   przestrzennego (PDF)

Europejski tydzień sportu

XXIV Sesja Rady Gminy Jaśliska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2016 poz. 446/ z w o ł u j ę na dzień 25 lipca 2016 r. /poniedziałek/ o godz. 1730 w sali  Domu Ludowego w Jaśliskach XXIV sesję Rady Gminy Jaśliska.

Więcej…

Odnawialne źródła energii - przedłużenie terminu składania wniosków

Gmina Jaśliska informuję, iż termin składania deklaracji przystąpienia do projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Jaśliska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020 (Oś priorytetowa III – Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii) został przedłużony do dnia 22 lipca 2016 r. (tj. do piątku)

Ostrzeżenie metorologiczne

Podpisanie umowy partnerskiej z Wsią Čertižné

 

W dniu dzisiejszym w Čertižné na Słowacji nastąpiło oficjalne podpisanie umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Wsią Čertižné a Gminą Jaśliska, w ramach której podejmowane będą działania mające na celu rozwijanie integracji z zakresu inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych.

Więcej…

Powitanie Lata w Jaśliskach

Sport i rock na Jaśliskim Rynku

Rok jubileuszowy, w którym przypada 650. rocznica nadania aktu lokacyjnego dla miasta Jaśliska jest okazją do organizacji wielu ciekawych wydarzeń w Gminie Jaśliska. Kolejną już imprezą było „Powitanie Lata”. W pierwszy dzień nie obyło się bez emocji sportowych. Na starcie I Jaśliskiego Półmaratonu zebrało się ponad 30 osób. Najmłodszy z zawodników miał 17 lat a najstarszy 67. Nie zabrakło również przedstawicielek płci pięknej, które na równi z mężczyznami pokonywały trasę Jaśliska-Czeremcha-Granica Państwa. Najlepszym biegaczem okazał się Paweł Sikorski z czasem 1 godz.19 min. 50 sek. Drugie miejsce przypadło w udziale Pawłowi Gawronowi, który pokonał dystans z czasem 1 godz. 30 min. i 10 sek. Na podium znalazł się także Piotr Kędra z czasem 1 godz. 30 min. 41 sek. Wśród pań najlepszy czas uzyskała Anna Lorek 1 godz. 53 min. 25 sek. Godziny wieczorne obfitowały w inne atrakcje wśród których znalazł się m.in. pokaz zumby, geocasching - czyli poszukiwanie jaśliskiego skarbu, loteria fantowa oraz projekcja filmów.

Więcej…

Odnawialne źródła energii

Gmina Jaśliska informuję, iż od dnia 8.07.2016 r. do dnia 15.07.2016 r. będzie można składać deklarację przystąpienia do projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Jaśliska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020 (Oś priorytetowa III – Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii)

 

Załącznik Nr 1 - Deklaracja przystąpienia do prjektu (PDF)
Załącznik Nr 2 - KRYTERIA WYBORU GRUPY DOCELOWEJ (PDF)
Oświadczenie dot. budynku nowobudowanego (PDF)
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (PDF)
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (PDF)

KONTAKT GOPS

Reklama

Kontakt z Urzędem

Reklama

BIP

Reklama

E - mapa Gminy

Reklama

E-URZĄD

Reklama

Zamówienia publiczne

Reklama

Galeria zdjęć

Reklama

Wystawa

Reklama

Pogoda dla Gminy

Reklama

Nasza Parafia

Reklama

Chór Jaśliski

Reklama

Zesół Muzyczny

Reklama

PERAM

Reklama

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości