Get Adobe Flash player

Witryna

EPUAP

Reklama

500 plus

Reklama

Gospodarka odpadami

Reklama

Karta Dużej Rodziny

Reklama

Orlik Jasliska

Reklama

Starostwo Powiatowe

Reklama

Urząd Marszałkowski

Reklama

Urząd Wojewodzki

Reklama

GOK

Reklama

Kraina Nafty

Reklama

Aktualności

Informacja GOPS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje o możliwości uzyskania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych różnorodnych aktywności finansowych ze środków PEFRON w ramach programu Aktywny Samorząd. (PDF)

Informacja dla mieszkańców

Ostrzeżenie meotorologiczne

XXXVIII Sesja Rady Gminy Jaśliska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm./ z w o ł u j ę na dzień 26 kwietnia 2017 r. /środa/  o godz. 1700 w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy Jaśliska XXXVIII sesję Rady Gminy Jaśliska.

Więcej…

Informacja

Informacja

 

Zarządzenie Nr 49/2017
Wójta Gminy Jaśliska
z dnia 6 kwietnia 2017 r.
w sprawie podana do publicznej wiadomości wyników konsultacji społecznych projektu uchwały rady Gminy w Jaśliskach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023 (pdf)

Informacja dla mieszkańców

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie przesyła w załączeniu, celem rozpowszechnienia, rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r.  w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2017.poz. 722).

W/w rozporządzenie uchyla nakaz odosobnienia drobiu w zamkniętych obiektach budowlanych, jednocześnie utrzymując w mocy nakaz utrzymania drobiu w sposób ograniczający kontakt z dzikimi ptakami, stosowania zasad bioasekuracji oraz stosowania mat dezynfekcyjnych w gospodarstwach.   (PDF)

XXXVII Sesja Rady Gminy Jaśliska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm./ z w o ł u j ę na dzień 12 kwietnia 2017 r. /środa/ o godz. 1700 w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy Jaśliska XXXVII sesję Rady Gminy Jaśliska.

Więcej…

Informacja dla mieszkańców

ZARZĄDZENIE NR 46/2017

WÓJTA GMINY JAŚLISKA

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaśliska projektu uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Gminy Jaśliska na lata 2016-2023 (pdf)
Projekt uchwały (pdf)\

ZARZĄDZENIE NR 48/2015

WÓJTA GMINY JAŚLISKA

z dnia 6 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu w sprawie powierzenia zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w drodze otwartego konkursu ofert – prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych (pdf)

KONTAKT GOPS

Reklama

Kontakt z Urzędem

Reklama

BIP

Reklama

E - mapa Gminy

Reklama

E-URZĄD

Reklama

Zamówienia publiczne

Reklama

ROZKŁAD JAZDY

Reklama

Galeria zdjęć

Reklama

Wystawa

Reklama

Pogoda dla Gminy

Reklama

Nasza Parafia

Reklama

Chór Jaśliski

Reklama

Zesół Muzyczny

Reklama

PERAM

Reklama

RCU UBEZPIECZENIA 731-508-973

Reklama

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości