Get Adobe Flash player

Witryna

EPUAP

Reklama

500 plus

Reklama

Gospodarka odpadami

Reklama

Karta Dużej Rodziny

Reklama

Orlik Jasliska

Reklama

Starostwo Powiatowe

Reklama

Urząd Marszałkowski

Reklama

Urząd Wojewodzki

Reklama

GOK

Reklama

Kraina Nafty

Reklama

Aktualności

Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Jaśliska

Informujemy osoby, które złożyły deklarację do projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy  Jaśliska”  przygotowywanym przez Gminę Jaśliska planowanym do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020 (Oś priorytetowa III – Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii) że od 24.10.2016 r. (poniedziałek) będzie przeprowadzana weryfikacja techniczna budynków pod kątem wykazanych w deklaracji urządzeń.
Do weryfikacji niezbędne jest potwierdzenie zadeklarowanej wpłaty za wykonanie weryfikacji technicznej.

Poniżej zamieszczony jest druk wpłaty za przeprowadzenie Weryfikacji Technicznej budynku.
Osoby przeprowadzające weryfikację będą kontaktowały telefoniczne celem uzgodnienia terminu weryfikacji.

Weryfikację przeprowadzały będą pracownicy firmy EKOSFERA  ENERGIA  ODNAWIALNA SPÓŁKA Z O.O., 38-400 KROSNO  CZAJKOWSKIEGO 48, tel. 692 509 109
Dowód wpłaty (PDF)

 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

XXVIII Sesja Rady Gminy Jaśliska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U.z 2016 poz. 446 z późn. zm./ z w o ł u j ę na dzień 28 października 2016 r. /piątek/ o godz. 1700 w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy Jaśliska XXVIII sesję Rady Gminy Jaśliska.

Więcej…

Pomoc klęskowa - wnioski można składać od 17 do 31 października 2016 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy finansowej producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały straty spowodowane wystąpieniem w 2016 roku gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy. O taką pomoc można ubiegać się gdy wysokość straty w danej uprawie wyniesie co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych. Ważne jest, aby gospodarstwo miało nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Więcej…

Informacja

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

OSTRZEŻENIE POGODOWE

Informacja

Więcej…

Projekt „Moja firma sukces Podkarpacia”

KONTAKT GOPS

Reklama

Kontakt z Urzędem

Reklama

BIP

Reklama

E - mapa Gminy

Reklama

E-URZĄD

Reklama

Zamówienia publiczne

Reklama

Galeria zdjęć

Reklama

Wystawa

Reklama

Pogoda dla Gminy

Reklama

Nasza Parafia

Reklama

Chór Jaśliski

Reklama

Zesół Muzyczny

Reklama

PERAM

Reklama

RCU UBEZPIECZENIA 731-508-973

Reklama

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości