Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony

Dane
Urząd Gminy Jaśliska
Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska
Tel: 13 43 105 81
e-mail: ug@jasliska.info
Kasa czynna:
Poniedziałek-Środa-Piątek 7:00 - 13:30

Aktualności

 
2017-06-21

XL Sesja Rady Gminy Jaśliska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm./ z w o ł u j ę na dzień 28 czerwca 2017 r. /środa/  o godz. 1700 w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy Jaśliska XL sesję Rady Gminy Jaśliska.

 

Porządek obrad

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Jaśliska.
 3. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Jaśliska.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jaśliska  za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2016 rok.
 7. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaśliska sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy  za 2016 rok.
 8. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaśliska w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2016 rok, sprawozdania finansowego Gminy Jaśliska za 2016 rok i informacji o stanie mienia komunalnego za 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jaśliska za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2016 rok /druk nr 239/.
 10. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaśliska o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jaśliska  z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaśliska z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2016 rok.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaśliska 
  z wykonania budżetu Gminy Jaśliska za 2016 rok /druk nr 240/.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaśliska na lata 2017 – 2020
/druk nr 241/,

b)  zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaśliska na 2017 rok /druk nr 242/,

c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jaśliska /druk nr 243/,

d)  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jaśliska /druk nr 244/,

e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jaśliska /druk nr 245/,

f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Niżna /druk nr 246/.

 1. Oświadczenia radnych, Wójta i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 2. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

 

Proszę o wzięcie udziału w sesji.                  

 

Wspólne posiedzenie Komisji                                                  

28 czerwca 2017 r. o godz.1600 /środa/

w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jaśliska    

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Stefan Gwiżdż
 
Gmina Jaśliska,
Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska
tel.: 13 43 10 581, fax: 13 43 10 593, email: ug@jasliska.info, http://www.jasliska.info
NIP: 6842586647, Regon: 180515339
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.