Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony

Dane
Urząd Gminy Jaśliska
Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska
Tel: 13 43 105 81
e-mail: ug@jasliska.info
Kasa czynna:
Poniedziałek-Środa-Piątek 7:00 - 13:30

Program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania

 

Opis:

 1. Adresatami programu są:
  1. Dzieci do 7 roku życia
  2. Uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
  3. Osoby, rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, szczególnie osoby samotne, w podeszłym wieku, chore, niepełnosprawne.
 2. Pomoc udzielana może być w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego.
 3. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom, rodzinom, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej (tj. 456, 00 zł x 150 % = 684 zł netto na osobę w rodzinie).
 4. Dochód rodziny ustala się na podstawie miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (np. osoba składająca wniosek w grudniu przedstawia dochody z listopada).
 5. Wymagane załączniki:
  Dokumenty do pobrania:

Dodatkowo należy dołączyć inne dokumenty w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej majątkowej rodziny lub osoby:

 1. Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu i pobieraniu, bądź nie pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych.
 2. Osoby posiadające gospodarstwo rolne – zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadanym gospodarstwie rolnym w hektarach przeliczeniowych.
  Jeśli opłacane są składki KRUS – dowód zapłaty składek.
 3. Osoby prowadzące działalność gospodarczą:
  • opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym
  • oświadczenie własne o uzyskaniu dochodu,
  • opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego
 4. Osoby zatrudnione na umowę o pracę, zlecenie, dzieło – zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu netto za ostatni miesiąc.
 5. Osoby pobierające rentę, emeryturę – odcinek lub decyzja o wysokości świadczenia.
 6. Osoby pobierające inne świadczenia pieniężne np. dodatek mieszkaniowy, zasiłek rodzinny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – decyzje organów przyznających świadczenia.

Termin realizacji:

Opłaty:
Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:
Od każdej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Etapy:

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego"Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. z 2005 r., Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r., Nr 127, poz. 1055),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm).
Gmina Jaśliska,
Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska
tel.: 13 43 10 581, fax: 13 43 10 593, email: ug@jasliska.info, http://www.jasliska.info
NIP: 6842586647, Regon: 180515339
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.