Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony

Dane
Urząd Gminy Jaśliska
Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska
Tel: 13 43 105 81
e-mail: ug@jasliska.info
Kasa czynna:
Poniedziałek-Środa-Piątek 7:00 - 13:30

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

 

Opis:
Z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Przyznanie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Zapomoga przysługuje:

  1. matce lub ojcu dziecka;
  2. opiekunowi prawnemu dziecka;
  3. opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).


Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Wymagane załączniki:
Wymagane załączniki:

  1. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
  2. uwierzytelnione kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się (obojga rodziców, oryginał do wglądu),
  3. zaświadczenie od lekarza lub położnej potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży.

Termin realizacji:
W związku z zasadami załatwiania spraw zawartymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego i terminami procedury administracyjnej wnioski o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy zgłaszać w terminach umożliwiających załatwienie sprawy i wypłatę tych świadczeń.

Opłaty:
Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:
Od wydanych decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty wydania decyzji. Dlatego aby otrzymać wypłatęjednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonuje wypłaty świadczeń od 25-28 każdego miesiąca) należy zgłaszać się do 9 dnia każdego miesiąca - wówczas świadczenie będzie wypłacone po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji w dniach od 25-28 miesiąca następnego.

Etapy:

Podstawa prawna:
Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. 2006 r. Nr. 139, poz.992 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881)
Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2000 Nr. 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Gmina Jaśliska,
Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska
tel.: 13 43 10 581, fax: 13 43 10 593, email: ug@jasliska.info, http://www.jasliska.info
NIP: 6842586647, Regon: 180515339
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.